News

Draudzes padomes vēlēšanas noslēgušās

Svētdien 27.septembrī notika draudzes padomes, valdes un revidentu vēlēšanas. Tās noritēja sekmīgi un labā kristīgā saskaņā. Kristīgajā draudzē vēlēšanas būtiski atšķiras no tām, kas notiek laicīgajā vidē, nav konkurences cīņa par varu, bet ir apņemšanās kalpot. Atrašanās draudzes padomē nav...
Read more

Iesvētes mācības sākušās

Sākot ar 1.oktobri Ikšķiles draudzē notiek Iesvētes mācības. Tā ir draudzē ienākošo locekļu apmācība, kur tiek apgūti Kristīgās ticības pamati, garīgās dzīves iemaņas, luteriskās konfesijas teoloģiskie principi, Latvijas ev. lut. Baznīcas uzbūve un ievads Ikšķiles draudzes darbībā. Saskaņā ar...
Read more

Bērnu un vecāku izglītības centrs „Puķuzirnis”

Draudzes nama Svētdienas skolas telpās Kalēju ielā 3 darbojās Bērnu un vecāku izglītības centrs „Puķuzirnis”. Centrs ir Ikšķiles aktīvu un uzņēmīgu skolotāju, fizioterapeitu un citu speciālistu izveidots centrs, kurā daudz ko var iegūt un saturīgi pavadīt laiku, gan zīdaiņi, pirmskolas un...
Read more

Jaunās Mākslinieces Lāsmas Pujātes darbu izstāde

Mūsu dievnama pirmā stāva zālē apskatāma mākslinieces Lāsmas Pujātes gleznu izstāde. Izstādē iespējams aplūkot darbus, kas ir tapuši, izstrādājot diplomdarbu Mākslas Akadēmijā, kā arī vairāki citi mākslinieces darbi. Izstādi iespējams aplūkot laikos, kad ir atvērts...
Read more

Mācītāja pieņemšanas otrdienās

Sākot ar septembra vidu jebkurš draudzes loceklis vai citi, kuriem ir vajadzība, draudzes mācītāju varēs satikt arī otrdienā no 17.00 līdz 19.00. Sakarā ar nedēļas dievkalpojuma ieviešanu mācītāja pieņemšana ceturtdienā būs līdz 18.30.
Read more


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

 

 

Katru sestdienu 19.00 

Klusās lugšanas stunda

Par Jāņa evaņģēliju

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode