News

Jaunieši tiek aicināti uz draudzes jauniešu kori

Mūsu draudzē beidzot ir pienācis laiks atkal pulcēt jauniešus. Tā kā draudzē tiek veidots jauniešu koris, aicinām ikvienu jaunu cilvēku dziedāt mūsu draudzes jauniešu korī! Kāpēc tev būtu jāpiesakās jauniešu korī? – Vispirms tāpēc, ka tas ir jēdzīgs laika pavadīšanas veids. Otrkārt, jauniešu...
Read more

Bībeles stunda par Astroloģiju

Trešdien, 6.janvārī baznīcā pl.17.00 notiks Bībeles stunda, kuras tēma būs Astroloģija. Zvaigznes dienā mēs parunāsim par zvaigznēm – vai tās tiešām nosaka manu dzīvi? Ko tas varētu nozīmēt arī viena kristieša dzīvei? Šī tēma ir ļoti aktuāla gan Baznīcā, gan vēl vairāk ārpus tās. Grāmatnīcās...
Read more

Iesvētes mācības nodarbības atsākas

Ikviens, kurš ir nolēmis kristīties un iesvētīties mūsu draudzē iziet apmācības, tā sauktās Iesvētes mācības. Tā ir mūsu Baznīcas kopīgi noteikta apmācību programma, ko realizē draudzes mācītājs, kopā ar tam sagatavotiem palīgiem. Būtībā tie ir interesanti semināri par Kristīgās ticības un...
Read more

Ikšķiles evaņģēliski luteriskās draudzes mācītāja apsveikums

Tauta, kas staigā tumsībā, ieraudzīs spožu gaismu. Pār tiem, kas dzīvo nāves ēnas zemē, atmirdzēs gaisma. Tu vairosi tautu, Tu tai dosi lielu prieku, tā priecāsies Tavā priekšā kā pļaujamā laikā, kā priecājas, laupījumu dalot.  Jo viņu nastas jūgu un viņu iejūgu, un viņu dzinēja rīksti Tu...
Read more


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

 

 

Katru sestdienu 17.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode