Article archive

Veselīga dzīvesveida grupas nodarbība Stiprinājums

No 6.novembra svētdienās 18:00 baznīcas mazajā zālē notiks nodarbības par veselīgu uzuturu un dzīvesveidu kopumā, ar mērķi sakārtot  ēšanas paradumus, iegūt veselīgu svaru un spēcīgu mugurkaulu. Nodarbības sāksies ar lūgšanu, tad aktuālā uztura analīze un pēc tam vingrošana, tādēļ jāierodas ar...
Read more

25.septembrī Draudzes kopsapulce

25.septembrī, pēc Dievkalpojuma notiks Ikšķiles draudzes sapulce. Notiks draudzes padomes un revidentu vēlēšanas. Mūsu draudzi vada draudzes mācītājs un draudzes padome. Draudzes padome darbojas caur draudzes valdi, kuras vadītājs ir draudzes priekšnieks. Līdz ar to draudzei ir sava garīgā vadība...
Read more

Iesvētes kurss

18.septembrī, pēc Dievkalpojuma sāksies Iesvētes kurss. Iesvētes kurss ir kristīgās ticības un garīguma ievada programma, kas palīdz ikvienam ienākt Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas kopībā, mūsu Ikšķiles draudzē. Ja vēlaties laulāties, dāvāt saviem bērniem Kristību, kļūt par krustvecākiem...
Read more

14.augustā svinēsim Svētā Meinarda dienu

Mūsu dievnama aizbildņa dienā, 14.augustā, pl.10.00 svinēsim Dievkalpojumu par godu Livonijas apustulim svētajam Meinardam. Dievkalpojumu vadīs Ikšķiles draudzes mācītājs Dzintars Laugalis, piedalīsies Salaspils draudzes evaņģēlists Pāvels Naumovs. 2005.gadā LELB arhibīskaps Jānis Vanags, iesvētot...
Read more

17.jūlijā Kapu svētki Ikšķiles draudzē

Jūlija trešajā svētdienā, 17.jūlijā Ikšķilē notiek luterāņu Kapu svētkiKapu svētki ir Vārda dievkalpojums kapsētā, kurā sapulcējas kapsētā guldīto tuvinieki un draudze, lai aizlūgtu par mirušajiem, par viņu dvēselēm un par tiem, kuri pārdzīvo sēras. Kapu svētkos mēs atceramies nāves realitāti mūsu...
Read more

Nāciet uz Baznīcu nakti mūsu Sv.Meinarda baznīcā

Arī mūsu Sv.Meinarda baznīca piedalās Baznīcu naktī 2016Ikvienam, kurš vēlas apmeklēt mūsu dievnamu iespējams ienākt un iepazīties ar mūsu vidi un skaisto baznīcu - iepazīties ar dievnama vēsturi, uzkāpt baznīcas tornī, lūgt Dievu un klausīties koncertus.Paldies mūsu draudzes locekļiem, kuri...
Read more

16.aprīlī Pavasara talka Sv.Meinarda luterāņu baznīcas parkā

Sestdien, 16.aprīlī 10.00 mūsu draudze rīko Pavasara talkuTalka notiks luterāņu Sv.Meinarda baznīcas parkā, starp baznīcu un lielceļu. Ziemas sezonā tur ir pamatīgi samēslots un sakrituši vēju plosītie sausie koku zari. Aicinām līdzi ņemt grābekļus.Vīrus aicinām uz žoga likšanu starp Draudzes māju...
Read more

18.martā 19.00 Lekcija par Klusās nedēļas notikumiem Sv.Rakstos

13.martā, piektdienā pirms Klusās nedēļas notiks interesanta lekcija un garīgas sarunas par Klusās nedēļas notikumiem, kā tie atspoguļoti Evaņģēlijos. Tas palīdzēs mums garīgi izdzīvot Kluso nedēļu, līdz Lieldienām, mūsu Kunga Jēzus Kristus Augšāmcelšanās svētkiem.Aicināts ikviens, bet ipaši...
Read more

Dievkalpojumi Klusajā nedēļā un Lieldienās

Gavēņa laikam ritot, jūtam pavasari un Lieldienu tuvošanos. Tie, kuri gavē no sirds gaida laimīgo mūsu Kunga Augšāmcelšanās laiku. Lai Dievs dod pastāvību lūgšanās un vēlmi būt vienmēr ar Dievu! Klusā nedēļa būs garīgi piesātināta, kā allaž mūsu draudzē. īpaši aicinām uz dievkalpojumiem Lielā...
Read more


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode