Koncerti Ikšķiles sv.Meinarda ev. lut. baznīcā

 

13. decembrī, 3.adventa svētdienā, draudzes dievkalpojumā, no pl.10.00

Ikšķiles jauniešu koris „Soāre”

 

20. decembrī, 3.adventa svētdienā, draudzes dievkalpojumā, no pl.10.00

Ikšķiles pilsētas jauktais koris „Ikšķile”

 

24.decembrī, Ziemsvētku svētvakarā:

Pl. 16.00 svētku dievkalpojumā dziedās Ikšķiles draudzes koris

Pl. 18.00 svētku dievkalpojumā dziedās Ikšķiles draudzes koris

 


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode