News

18.jūnijā notiks LELB Arhibīskapa Jāņa Vanaga vadīts dievkalpojums

18.Jūnijā mūsu Sv.Meinarda baznīcā notiks LELB Arhibīskapa Jāņa Vanaga vadīts dievkalpojums, kurā LELB apbalvojumu "Uzticības vairogs" saņems divas mūsu draudzes ilggadējas locekles un čaklas darbinieces - baznīcas saimniece Otīlija Kvēpa un ērģelniece Viktorija Ivanova.   Pēc...
Read more

Ikšķiles draudzes sapulce 26.martā

Mūsu draudzes sapulce notiks svētdien, 26.martā pēc Dievkalpojuma. Saskaņā ar LELB Satversmi, katra draudze sanāk visamaz reizi gadā, lai atskatītos uz iepriekšējā gadā paveikto un piedzīvoto. Draudzes mācītājs un priekšnieks nolasa draudzei pārskatus par draudzes garīgo un finansu stāvokli. Tā...
Read more

Iesvētes kurss sāksies 5.februārī

Isvētes kurss Ikšķiles draudzē sāksies 5.februārī, pēc Dievkalpojuma. Iesvētes kurss mūsu draudzē domāts ikvienam, kurš vēlas kļūt par pilntiesīgu draudzes locekli un saņemt visas svētības, ko mūsu Baznīca sniedz. Iesvētes kurss notiks katrā svētdienā pēc Dievkalpojuma, ap 12.00 Notiks mūsu...
Read more

Dosim naktsmājas Taize Rīga tikšanās dalībniekiem

Eiropas jauniešu tikšanās   2016.gada 28.decembris – 2017.gada 1.janvāris   Eiropas tikšanās Eiropas tikšanās tiek rīkotas kopš 1978.gada. Pagājušajā gadā tikšanās notika Valensijā, pirms tam – Prāgā, Strasbūrā, Romā, Berlīnē… Mēs sagaidām, ka šogad Rīgā ieradīsies 10-15...
Read more


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

 

 

Katru sestdienu 19.00 

Klusās lugšanas stunda

Par Jāņa evaņģēliju

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode