News

Rudens talka

Aicinām uz rudens talku sestdien 2.novembrī pie baznīcas.  
Read more

Ražas svētki

Svētdien, 6.oktobrī būs ražas svētku dievkalpojums. Aicinām nest savas rudens veltes, lai rotātu altāru un pateiktos Dievam. Pēc dievkalpojuma visi varēs cienāties.   
Read more

Draudzes sapulce 6.oktobrī

Draudzes sapulce 6.oktobrī, pēc dievkalpojuma 11.30.  Draudzes sapulce tiek sasaukta ar mērķi ievēlēt jaunu draudzes pārvaldi - padomi un revidentus.  Aicināti visi pilntiesīgie Ikšķiles draudzes locekļi.  Draudzes padome un revidenti tiek ievēlēti uz 3 gadiem.  Lai Dievs svētī...
Read more

Jauns iesvētes kurss

Iesvētes kurss Ikšķiles draudzē sāksies 22.septembrī.  Kurss notiks svētdienās pēc dievkalpojuma 12.00, Draudzes namā, Kalēju ielā 3.  Aicināts ikviens, kurš vēlas iepazīties ar Kristīgās ticības pamatiem, kļūt par draudzes locekli, lai laulātos, kļūt par krustvecāku vai vienkārši...
Read more


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode