Article archive

1.decembrī 19.00 Bībeles stunda par Svētajiem

Kārtējā Bībeles stundā, piektdien, 1.decembrī 19.00, mēs klausīsimies un apspriedīsim tēmu par Svētajiem. Tā ir kristīgajā dzīvē interesanta tēma, jo saistās ar vienu no Sv.Rakstu jēdzieniem ar ko tiek apzīmēti Kristus mācekļi, kristītie ticīgie, kā arī tie, kuri ir Debesīs.
Read more

1.Adventā sāksies Ziemsvētku gaidīšanas laiks

3.decembrī ir 1.Adventa svētdiena, kad 10.00 svinēsim Dievkalpojumu. Pie mums ciemosies adventistu koris "Cantamus", kas mūsu draudzei palīdzēs izjust jaukās Ziemsvētku gaidīšanas jausmas, slavējot Radītāju un gaidāmo Pestītāju. Pēc dievkalpojuma 12.00 baznīcas 1.stāva zālē atklāsim biedrības...
Read more

Stiprinājums - spēcinoša vingrošana katru svētdienu 18:00

Pagājušajā gadā nelielā domubiedru grupā uzsākām draudzes aktivitāti - stirpinājumu. Sākumā tā bija kā lekcija par uzturu un fitnesu ar dažu vingrojumu izpildīšanu, taču nu jau tā ir kā pilnvērtīga sporta nodarbība ar dažādiem spēka vingrojumiem visām ķermeņa muskuļu grupām.  Laipni aicināti...
Read more

Sākas Iesvētes kurss

Svētdien, 24.septembrī sākas jauns Iesvētes kurss Ikšķiles draudzē Iesvētes kurss notiks svētdienās pēc Dievkalpojuma, 12.00, mūsu draudzes namā, Kalēju ielā 3. Esiet laipni gaidīti!
Read more

Kapu svētki 23.jūlijā

Ikšķiles draudze katru gadu svin Kapu svētkus Ikšķiles novada kapsētās. Šogad Kapu svētki notiks 23.julijā, Lazdukalna kapos pl. 12.00 un Ikšķiles kapos pl. 14.00. Kapu svētkos dzidās Ikšķiles draudzes koris, diriģenta Jura Kļaviņa vadībā. Kapu svētki Latvijas luterāņu garīgajā tradīcijā ir...
Read more

18.jūnijā notiks LELB Arhibīskapa Jāņa Vanaga vadīts dievkalpojums

18.Jūnijā mūsu Sv.Meinarda baznīcā notiks LELB Arhibīskapa Jāņa Vanaga vadīts dievkalpojums, kurā LELB apbalvojumu "Uzticības vairogs" saņems divas mūsu draudzes ilggadējas locekles un čaklas darbinieces - baznīcas saimniece Otīlija Kvēpa un ērģelniece Viktorija Ivanova.   Pēc...
Read more

Ikšķiles draudzes sapulce 26.martā

Mūsu draudzes sapulce notiks svētdien, 26.martā pēc Dievkalpojuma. Saskaņā ar LELB Satversmi, katra draudze sanāk visamaz reizi gadā, lai atskatītos uz iepriekšējā gadā paveikto un piedzīvoto. Draudzes mācītājs un priekšnieks nolasa draudzei pārskatus par draudzes garīgo un finansu stāvokli. Tā...
Read more

Iesvētes kurss sāksies 5.februārī

Isvētes kurss Ikšķiles draudzē sāksies 5.februārī, pēc Dievkalpojuma. Iesvētes kurss mūsu draudzē domāts ikvienam, kurš vēlas kļūt par pilntiesīgu draudzes locekli un saņemt visas svētības, ko mūsu Baznīca sniedz. Iesvētes kurss notiks katrā svētdienā pēc Dievkalpojuma, ap 12.00 Notiks mūsu...
Read more


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

 

 

Katru sestdienu 17.00 

Klusās lugšanas stunda

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode