Article archive

Draudzes sapulce 6.oktobrī

Draudzes sapulce 6.oktobrī, pēc dievkalpojuma 11.30.  Draudzes sapulce tiek sasaukta ar mērķi ievēlēt jaunu draudzes pārvaldi - padomi un revidentus.  Aicināti visi pilntiesīgie Ikšķiles draudzes locekļi.  Draudzes padome un revidenti tiek ievēlēti uz 3 gadiem.  Lai Dievs svētī...
Read more

Jauns iesvētes kurss

Iesvētes kurss Ikšķiles draudzē sāksies 22.septembrī.  Kurss notiks svētdienās pēc dievkalpojuma 12.00, Draudzes namā, Kalēju ielā 3.  Aicināts ikviens, kurš vēlas iepazīties ar Kristīgās ticības pamatiem, kļūt par draudzes locekli, lai laulātos, kļūt par krustvecāku vai vienkārši...
Read more

Ikonogrāfijas izstāde

 15.septembrī 11.30, pēc dievkalpojuma notiks Ikonogrāfijas izstādes atklāšana.  Ikonas būs redzamas Sv.Meinarda baznīcā, gan 1.stāva izstāžu zālē, gan dievnamā, 2.stāvā.
Read more

Tēvu diena, 8.septembrī

Tēvu diena, 8.septembrī: Dievkalpojumā 10.00 lūgsim par mūsu tēviem un par svarīgo kalpošanu, ko veic tēvi, lai Dievs dod visu vajadzīgo! 13.00 notiks Vīru vakaru atklāšanas pasākums ar Tēvu un bērnu pārgājienu uz Zilajiem kalniem, kur notiks spēles un pikniks.  
Read more

Dārza svētku dievkalpojums 23.jūnijā 10.00

Mūsu draudzē ir jauka tradīcija svinēt Dārza svētkus, svētdienā pirms Jāņa Kristītāja dienas. Arī šogad mēs vēlamies pabūt kopā Dārza svētkos, svinot dievkalpojumu mūsu Sv.Meinarda baznīcas dārzā, 23.jūnijā pl.10.00. Esiet laipni gaidīti! Pēc dievkalpojuma sadraudzība turpat baznīcas dārzā.
Read more

Interesanta tikšanās 31.martā

31. martā,  LMS Grafikas kameras un "Rasas krāsu" organizētajā izstādē "Sirdslieta" Ikšķiles ev. lut. baznīcā, katrs varēja izjust radoši brīvu un priecīgu atmosfēru. Saturīgā un iedvesmojošā  sarunā par mākslu un dzīvi ar sanākušajiem interesentiem dalījās  mākslinieki :  Māris...
Read more

Iesvētes kurss Ikšķiles draudzē sāksies 3.februārī

Esiet aicināti uz Isvētes kursu Ikšķiles draudzē! Mēs sākam jaunu draudzes locekļu apmācības kursu.  Tas notiks katrā svētdienā pēc Dievkalpojuma, aptuveni pl.12.00 Kursā pavisam ir 14 nodarbības, kas noslēgsies ar Iesvētībām Vasarsvētkos. Kristības būs Lieldienu Nakts Vigīlijas dievkalpojumā,...
Read more

Svētdienas Skola

Svētdienas skolas mācību gads ir sācies! Mūsu draudzes svētdienas skola notiek svētdienās Dievkalpojuma laikā pl.10.00, Draudzes nams, Kaleju iela 3. Esiet laipni aicināti vest savus bērnus, lai viņi var iegūt labu ticības pamatu savai dzīvei! Bērni var nākt no aptuveni 4 gadu vecuma līdz 11-12...
Read more

Vīru vakari Ikšķiles draudzē

Esiet aicināti uz Vīru vakariem! Mūsu vīri aicināti sanākt uz garīgi piepildītu laiku kopā, vīru vakaros! Tā ir iespēja dalīties par to, kā Dievs vada mūsu gaitas un aizlūgt vienam par otru, kā arī garīgi bagātināties. Vakari notiek menesa 2.svetdiena pl.19.00 Vīru grupu vada Valdis Ozols.
Read more


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode