Laipni lūgti Ikšķiles ev.lut. draudzes mājaslapā! 

Šeit atradīsiet plašu informāciju par draudzi, aktualitātēm un dažādiem pasākumiem. 

Sekojiet arī mūsu lapai www.facebook.com/ikskilesdraudze

 
 

Aicinām sagaidīt Lieldienas kopā ar Dievkalpojumiem Zaļajā Ceturtdienā, Lielajā Piektdienā, nakts Dievkalpojumā sestdienā un Augšāmcelšanās rītā! 

Visi Dievkallpojumi tiks arī pārraidīti Facebook tiešsaistē.

Aicinājums uz lūgšanu un gavēni!

Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un no Kunga Jēzus Kristus!

Ir sācies Adventa laiks, kurā gatavojamies mūsu Kunga Kristus piedzimšanas svētkiem.
Baznīcas gadā tas ir gavēņa laiks, kurš aicina uz atgriešanos savā sirdī un uz īpašu sirds un
prāta tuvību ar Dievu. Gavēnī lūgšana kopā ar žēlsirdību un ar atturību uzturā un izklaidēs
veido vienu veselumu un dzīvina cita citu. Šajā gadā Kristīgo baznīcu un draudžu vadītāji
aicina pirmo Adventa nedēļu veltīt īpašai aizlūgšanai par situāciju, kurā mūsu zeme un visa
pasaule gaida Ziemsvētkus.
Ik dienas saņemam ziņas par jauniem Covid 19 slimības piemeklētajiem un upuriem.
Mediķiem jāstrādā pāri spēkiem. Valsts vadītāji ir noteikuši pasākumus, ar kuriem ir cerība
ierobežot Covid 19 sērgas izplatīšanos. Labprātīgi piedaloties, mēs kopīgajam labumam
upurējam daļu savas brīvības un dzīves kvalitātes. Tā ir svarīga solidaritātes izpausme, taču
nes līdzi ievainojumus. Cilvēki ar citām slimībām laikā nesaņem palīdzību. Tautsaimniecība
cieš, uzņēmēju daudzu gadu pūles var tikt iznīcinātas. Cilvēki zaudē darbu un iztiku.
Izglītības, kultūras un reliģiskās norises ir apgrūtinātas. Svarīgas brīvības ir ierobežotas.
Cilvēku dabiskā vajadzība pēc kopības nevar īstenoties. Daudzos mostas aizdomas par
savtīgiem nolūkiem, kādos šis laiks var tikt izmantots. Daudzi jūtas nomākti un apjukuši.
Tā ir situācija kuru jānes Dieva priekšā lūgšanās, piedzīvojot, ka gavēnis ir maiguma,
pacietības un miera laiks. Lai mūsu garīgā atteikšanās nav skumja! Lai tā ir svēta! Aizlūgsim
cits par citu un kopīgi piedzīvosim, ka “Es visu spēju Viņā, kas man dod spēku.” (Fil 4:13) Un
vēl: “Mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl un kas pēc viņa iepriekšējā nodoma ir aicināti, viss
nāk par labu.” (Rom 28).
Kopīgo lūgšanas laiku noslēdzot, baznīcu vadītāji un pārstāvji noturēs kopīgu aizlūgumu
Adventa otrās svētdienas pievakarē, Vecajā Sv. Ģertrūdes baznīcā. Laiks tiks izziņots. Šo
svētbrīdi pārraidīs tīmeklī. Tā varēsim būt lūgšanās vienoti.
Svētītu Adventu vēlot, sirsnībā -
+ Jānis Vanags
+ Zbigņevs Stankevičs
+ Kaspars Šterns
Šajā lūgšanā ar mums ir vienoti arī pareizticīgie brāļi un māsas.
 

Padomi gavēnim:

Gavēni katrs var turēt, atbilstoši savas baznīcas tradīcijām vai arī, sekojot šādām vadlīnijām:
Minimālais noteikums ir šajā laikā neēst gaļu. Kas vēlas uzņemties stingrāku gavēni un
veselība to atļauj, lai atturas no visiem dzīvnieku valsts produktiem. Dienā ēst vienu
ēdienreizi līdz sātam un var divas mazākas. Svarīgi ir atturēties no izklaidēm un no tā, ko
apzināmies par savu kārību.
 

Piemēri lūgšanām:

Lūgsim! Saudzē savus ļaudis, ak Kungs! Pasargā mūs no šīs un no visām slimībām. Dod
dziedināšanu tiem kas ir slimi, pasargā tos, kas par viņiem rūpējas un baiļu priekšā dod
mums drošu prātu un rāmu sirdi. Cilvēka miesā būdams, Tu esi nesis mūsu sērgas un izpircis
mūs ar savām paša asinīm. Uzturi mūs tādā ticībā un iedrošini mīlestībā – caur Jēzu Kristu,
mūsu Kungu. Āmen
Vai:
Dievs, mūsu Tēvs, pasaules Radītāj, visvarenais, žēlsirdīgais, Tu mīlestībā pret mums, sūtīji
Savu Dēlu pasaulē kā mūsu dvēseļu un ķermeņu ārstu, uzlūko Savus bērnus, kuri šajā grūtajā
apjukuma un baiļu pilnajā laikā šeit un daudz kur Eiropā un pasaulē vēršas pie Tevis,
meklējot spēku, glābšanu un mierinājumu. Atbrīvo mūs no slimības un bailēm, dziedini mūsu
slimos, mierini viņu ģimenes, dāvā gudrību mūsu valdībai, enerģiju un atlīdzību mūsu
ārstiem, medmāsām un brīvprātīgajiem, mūžīgo mieru mirušajiem. Neatstāj mūs
pārbaudījumu brīdī, bet atpestī mūs no ļauna. Mēs to Tev lūdzam, kurš ar Dēlu un Svēto
Garu dzīvo un valdi no mūžības mūžībā. Āmen.
 
Vai:
 
Kungs Dievs, mūsu dziedinātāj, parādi līdzjūtību savai cilvēku saimei, kuru nospiež
pārbaudījumu, slimību un baiļu nasta! Mēs Tevi lūdzam, Kungs, uzklausi mūs!
Nāc mums palīgā, kad sērga pārņem pasauli. Dziedini slimos, atbalsti un aizstāvi viņu
ģimenes un draugus, lai arī viņi netiek aplipināti. Par cilvēkiem slimības smagi skartajās
zemēs – mēs Tevi lūdzam, Kungs, uzklausi mūs!
Piešķir mums mīlestības un savaldības garu, lai varam kopīgām pūlēm apturēt vīrusa
izplatīšanos. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, uzklausi mūs!
Dari mūs modrus, uzmanīgus un darbīgus, lai neaizmirstam cīnīties arī pret citām slimībām
un sērgām, kas nes ciešanas un nāvi daudziem cilvēkiem. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, uzklausi
mūs!
Dziedini mūs no bezatbildības un patmīlības, kas liek mums raizēties tikai par to, lai slimība
neskar mūs pašus. Palīdzi iet tālāk par mazdūšību un bailēm, kas pārāk viegli liek mums
neievērot savu tuvāko. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, uzklausi mūs!
Stiprini un sargā visus, kas kalpo sabiedrības veselības aizsardzībā – ārstus, medmāsas,
farmaceitus un citus palīdzības darbiniekus, kas riskē ar sevi, lai rūpētos par slimniekiem un
viņu ģimenēm. Stiprini un sargā arī citu arodu darbiniekus , kuru pūles ļauj dzīvei turpināties.
Mēs Tevi lūdzam, Kungs, uzklausi mūs!
Iedvesmo pētniekus, kas strādā lai radītu zāles un pretlīdzekļus. Liec viņu darbam sekmēties!
Mēs Tevi lūdzam, Kungs, uzklausi mūs!
Uzturi visus uzņēmējus un strādniekus, kuru iztiku apdraud atcelti pasākumi, slēgtas
robežas, karantīnas un citi ierobežojumi. Sargā un glāb tos, kuri ir spiesti ceļot. Mēs Tevi
lūdzam, Kungs, uzklausi mūs!
Vadi visus vadītājus, lai viņi pieņem gudrus un pareizus lēmumus. Lai rīkojas taisnīgi. Vadi
viņus tā, lai tiem varētu uzticēties un uz viņiem droši paļauties. Lai cilvēku attiecības un
sadzīve varētu piedzīvot dziedināšanu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, uzklausi mūs!
Stāvi pretī tiem, kuri gribētu šo sērgu izmantot savtīgiem mērķiem un slepeniem nolūkiem.
Neļauj viņu plāniem izdoties! Mēs Tevi lūdzam, Kungs, uzklausi mūs!
Dziedini mūsu pasauli, dziedini mūsu miesu, stiprini mūsu sirdis un prātus. Visos
satricinājumos dod mums cerību un mieru. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, uzklausi mūs!
Paturi savā maigajā apskāvienā visus, kas miruši un šodien mirs. Mierini viņu tuviniekus
bēdās un neļauj viņiem nogrimt izmisumā. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, uzklausi mūs!
Savā mīlestībā piemini visu savu ģimeni – visu cilvēci un pārējo radību.
Mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā!
Āmen!

Kas mājo Visuaugstā paspārnē un apmeties Visuvarenā ēnā, saka Kungam: mans patvērum un mans cietoksni, mans Dievs, uz ko es paļaujos! Viņš glābs tevi no putnu ķērāja cilpas, no mēra posta, ar savu spārnu galiem viņš apklās tevi, un zem viņa spārniem tu patversies, kā vairogs tevi sargās viņa patiesība. Nebaidies no nakts šausmām, ne bultas, kas lido dienā, ne mēra, kas tumsā staigā,ne sērgas, kas uzbrūk dienvidū! Psalms 91:1-6

Garīgam padomam, grēksūdzei vai, lai saņemtu Sv.Vakarēdienu varat sazināties ar mācītāju Dzintaru Laugali: 26533041, dzintarslaugalis@gmail.com

 Esiet aicināti uz kopienas Chemin Neuf lūgšanu grupas tikšanos mēneša   otrajās otrdienās plkst.  19:00. 

 Aicinām ikvienu veltīt laiku pateikties,   slavēt un lūgt Dievu.

 Ieteicams līdzi ņemt Svētos Rakstus.

 Kontakttālrunis - Valdis 2788 9125

News


DIEVKALPOJUMI:

  • svētdienās 10.00
  • ceturtdienās 19.00

DIEVKALPOJUMI              īpaši ģimenēm un bērniem:

  • mēneša 1. svētdienās 10.00

TIKŠANĀS AR MĀCĪTĀJU BAZNĪCĀ:

  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30 

KANCELEJA ATVĒRTA:

  • svētdienās 9.00-10:00 un 12.00-13.00
  • otrdienās 17.00 - 19.00
  • ceturtdienās 17.00 - 18.30

 

Katru sestdienu 18.00 

Esiet aicināti uz Kluso lugšanu! Tā ir stunda lūgšanām un laikam ar Dievu.

 

 

MĒS MĪTAM

Kalēju iela 1, Ikšķile, LV 5052

Tālr. nr.: +371 65030328

  ikskilesdraudze@inbox.lv  

www.facebook.com/ikskilesdraudze

ZIEDOJUMIEM

Ikšķiles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas nr. 90000628081

AS SEB Banka, Ogres filiāle, UNLALV2X

Konts: LV63UNLA0050016342180

Ziedojot varat arī norādīt mērķi, kam vēlaties ziedot.

 

Esam pateicīgi par atbalstu!

Powered by Webnode